II. izmjene i dopune Proračuna Općine Martinska Ves za 2022. godinu,

a) II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.godinu,

b) II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,

c) II. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom,

privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

Republike Hrvatske u 2022. godini

d) II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2022. godinu,

e) Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

f) Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu

PRORAČUN Općine Martinska Ves

2021.

a) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022.godinu

b) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

c) Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje

izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini

d) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2022. godinu

e) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

f) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martinska Ves za razdoblje 01.01.- 30.06.2022. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Martinska Ves za 2021. godinu.

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Martinska Ves za 2022. godinu

1.1. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu,

1.2. II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,

1.3. II. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini

1.4. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020.godinu,

1.5. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020.godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martinska Ves za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine

a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u razdoblju 01.01. do 30.06 2020. godine,

b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju 01.01. do 30.06 2020. godine,

c) Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju 01.01. do 30.06.2020. godine,

d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za razdoblje 01.01. do 30.06 2020. godine

e) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za razdoblje 01.01. do 30.06 2020. godine

f) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01. do 30.06 2020. godine

1. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Martinska Ves za 2019. godinu

a) I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.godini,

b) I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini,

c) I. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog

korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

d) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019. godinu

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu

a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.godini,

b) Odluka Javna priznanja u 2018. godini,

c) Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu,

d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu,

e) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018.godinu

f) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu

g) Izvješće o radu vlastitog pogona za 2018. godinu

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martinska Ves za 2018. godinu

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martinska Ves za razdoblje 01.01-30.06.2018. godine

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martinska Ves za razdoblje 01.01-30.06.2018. godine

a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine

b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01. - 30.06.2018. godine

c) Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za

razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine,

d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine,

e) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01-30.06.2018. godine

f) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine

1. I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Marinska Ves za 2017. godinu a) I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu, b) I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, c) I. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini d) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu.
OPĆINA MARTINSKA VES

1. Proračun Općine Martinska Ves za 2018. godinu

a) Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

b) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

c) Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godini

d) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu

e) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu

f) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu

2. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Marinska Ves za 2017. godinu

a) II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini

b) II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

c) II. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu,

d) II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu

e) I izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu

2018.

2017.

3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martinska Ves za 2017. godinu

a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini c) Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu e) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu f) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu g) Izvješće o radu Vlastitog pogona za 2017. godinu Odluku o prihvaćenju Izvješća o radu Vlastitog pogona za 2017. godinu

Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2018. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2018.GODINI

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2018.GODINI

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE I ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH ZA 2018.g.

I. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA ZA 2018.GODINU

I. Izmjene i dopune P R O G R A M A utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018.godinu

1. Proračun Općine Martinska Ves za 2019. godinu

PRORAČUN OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2019. GODINU

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2019.GODINI

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2019.GODINI

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE I ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH ZA 2019.g.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA ZA 2019.GODINU

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ZA 2019.GODINU

2019.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martinska Ves za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Martinska Ves za 2019. godinu

a) II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu

b) II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

c) II. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini

d) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019. godinu

e) Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu

f) Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu

Proračun Općine Martinska Ves za 2020. godinu

a) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu

b) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

c) Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini

d) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020. godinu

e) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu

f) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu,

a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.godini,

b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini,

c) Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu,

d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019. godinu,

e) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019.godinu

f) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu

g) Izvješće o radu vlastitog pogona za 2019. godinu

h) Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu vlastitog pogona za 2019. godinu

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Martinska Ves za 2019. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Martinska Ves za 2020. godinu,

a) I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu,

b) I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,

c) I. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini

d) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020. godinu,

2020.

Proračun Općine Martinska Ves za 2021. godinu,

2.1.Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu,

2.2.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,

2.3.Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini

2.4.Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2021. godinu,

2.5.Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

2.6.Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Martinska Ves za 2020. godinu,

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Martinska Ves za 2021. godinu

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu,

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2021. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu

a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.godini,

b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini,

c) Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2020. godinu,

d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020. godinu,

e) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020.godinu

f) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martinska Ves za razdoblje 01.01.- 30.06.2021. godine

OBRAZLOŽENJE

a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u razdoblju 01.01. do 30.06 2021. godine,

b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju 01.01. do 30.06 2021. godine,

c) Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju 01.01. do 30.06. 2021. godine,

d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za razdoblje 01.01. do 30.06 2021. godine

e) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za razdoblje 01.01. do 30.06 2021. godine

f) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01. do 30.06 2021. godine

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Martinska Ves za 2021. godinu

a) II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu

b) II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

c) II. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i

davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini

d) II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2021. godinu

2022.

Obrazloženje uz Proračun za 2022.godinu i projekcije za 2023.-2024.

Proračun Općine Martinska Ves za 2022. godinu

Proračun Općine Martinska Ves za 2023. godinu,

a) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.godinu,

b) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu,

c) Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i

davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2023. godini

d) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2023. godinu,

e) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

f) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2023. godinu

2023.

OBRAZLOŽENJE

Prijedlog Proračuna Općine Martinska Ves za 2023. godinu,

a) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.godinu, b) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, c) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2023. godini d) Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2023. godinu, e) Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu f) Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2023. godinu

OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE