Uz nacrt općeg akta o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljuje se i: 1. Poziv javnosti-za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga u kojem su obrazloženi razlozi i ciljevi koji se žele postići donošenjem akta, te je naveden i rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga 2. Obrazac -za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju Nakon provedenog postupka savjetovanja s javnošću, sastavlja se Izvješće u kojem su sadržane prihvaćene ili neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz savjetovanja s obrazloženjem te ga objavljuje na službenoj web stranici.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata. Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanja s javnošću ostvaren je donošenjem Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) te jasnije definiran kroz članak 11. spomenutog Zakona. Savjetovanje s javnošću provodi se o Nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.
NACRT PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES za 2019. (05.07.2019. - 12.07.2019.)
MVREB2019-1-programi
MVREB2019-1
NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM REDU (05.07.2019. - 12.07.2019.)
PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH ZA OPĆINU MARTINSKU VES
OPĆINA MARTINSKA VES
OBAVIJEST-JAVNI UVID (28.09.-12.10.2018.)
2019.
2018.
NACRT PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga od 21.11.2019-06.12.2019.
JAVNI POZIV
PRORAČUN 2020.
OBRAZAC
NACRT II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2019. GODINU Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga od 21.11.2019-06.12.2019.
II. REBALANS 2019. - SAVJETOVANJE
2020.
NACRT PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES za 2020. Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga od 21.05.2020-28.05.2020. do 15.00 sati
JAVNI POZIV
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2020. GODINU
OBRAZAC
NACRT PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES za 2021. g. Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 04.12 - 14. 12 2020. godine do 15,00 sati
JAVNI POZIV
PRORAČUN OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2021. GODINU
PROGRAM JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA ZA 2021. GODINU
NACRT II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES za 2020. g. Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 04.12. – 14.12. 2020.godine do 15,00 sati
JAVNI POZIV
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2020. GODINU
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA ZA 2020. GODINU
OBRAZAC
OBRAZAC
2021.
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE MARTINSKA VES
OBRAZAC
OBRAZLOŽENJE
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2021. GODINU
OBRAZAC
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJEATNOSTIMA ZA 2021. GODINU
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2021. GODINU Podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 29.studeni do 14. prosinca 2021. do 15,00 sati
OBRAZAC
II. REBALANAS-PROGRAMI
NACRT PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU Podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 29.studeni do 14. prosinca 2021. do 15,00 sati
OBRAZAC
PROGRAMI 2022.
2022.
NACRT ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE MARTINSKA VES Podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 10.veljače do 20. veljače 2022. do 15,00 sati
NACRT ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE MARTINSKA VES Podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 11.ožujka do 09. travnja 2022. do 15,00 sati
U Martinskoj Vesi, 11. ožujak 2022.
NACRT IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2022. GODINU Podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 03.lipnja do 13. lipnja 2022. do 15,00 sati
U Martinskoj Vesi, 3. lipanj 2022.
DOKUMENTI
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2023. GODINU. Podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 25.studenog do 09. prosinca 2022. do 15,00 sati
U Martinskoj Vesi, 25. studeni 2022.
DOKUMENTI