Odluke
Statut Općine Martinska Ves i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Martinska Ves - (Službeni vjesnik, br.38/09) http://www.glasila.hr/Glasila/SV/SV3809.pdf Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni vjesnik, br.26/01) - http://www.glasila.hr/Glasila/SV/SV2601.pdf Odluka o komunalnom doprinosu Općine Martinska Ves (Službeni vjesnik, br.39/04) - http://www.glasila.hr/Glasila/SV/SV3904.pdf Odluka o komunalnom redu (Službeni vjesnik, br.28/07) - http://www.glasila.hr/Glasila/SV/SV2807.pdf Odluka o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Martinska Ves (Službeni vjesnik, br.22/10) - http://www.glasila.hr/Glasila/SV/SV2210.pdf Odluka o nagradi rodiljama (Službeni vjesnik, br.10/08)- http://www.glasila.hr/Glasila/SV/SV1008.pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nagradi rodiljama (Službeni vjesnik, br.20/10)- http://www.glasila.hr/Glasila/SV/SV2010.pdf Uz zahtjev za nagradu rodilji (dostupan u Općinskoj upravi) potrebno je priložiti: - rodni list za svu djecu - uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete i majku - kopiju osobne iskaznice majke - kopiju tekućeg računa - 20 kuna biljega
Plan gospodarenja otpadom Općine Martinska Ves 2016.-2022. godine
Odluku o visini naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta
OPĆINA MARTINSKA VES
Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves