DIMNJAČAR - Ovlašteni koncesionar

OVLAŠTENI KONCESIONAR ZA DIMNJAČARSKE USLUGE: ELDIM, dimnjačarski obrt, vl. Mario Gjuretić, Donji Vukojevac 83B, 44272 Lekenik KONTAKT: Vlasnik g. Mario Gjuretić: 095 405 0006 e-mail: marioeldim@gmail.com
OPĆINA MARTINSKA VES