Programi rada članova Općinskog vijeća
OPĆINA MARTINSKA VES
Vijećnici s kandidacijske liste grupe birača-nositelja liste Ivice Dadovića
2021.
PROGRAM RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2021. – 2024. godine
GODIŠNJI PROGRAM RADA
Vijećnici s kandidacijske liste grupe birača-nositelja liste Ivice Dadovića
PROGRAM RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2021. – 2024. godine
GODIŠNJI PROGRAM RADA
Josipa Fiolić
FINANCIJSKI PLAN 2021.
Ivica Dadović