Pravo na pristup informacijama Službenik za informiranje: Marica (Meštrić) Ilijević OPĆINA MARTINSKA VES JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL DESNA MARTINSKA VES 67 44 201 MARTINSKA VES TEL: 044/711-350 FAX: 044/711-250 E-MAIL: opcina-martinska-ves@sk.htnet.hr
1. ZAHTJEV 2. OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA, TE O NAČINU PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA 3. Imenovanje službenika 4. Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.
OPĆINA MARTINSKA VES
DOKUMENTI
Izvješća o provedbi Zakonao pravu na pristup informacijama
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Otvoreni podaci
Asset lista