ODLUKE

Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves
ODLUKA IMENOVANJE STOZERA CZ2019
Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Martinska Ves
POSLOVNIK STOZERA CZ2019
Statut Općine Martinska Ves i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Martinska Ves – (Službeni vjesnik, br.38/09) http://www.glasila.hr/Glasila/SV/SV3809.pdf
Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni vjesnik, br.26/01) – http://www.glasila.hr/Glasila/SV/SV2601.pdf
Odluka o komunalnom doprinosu Općine Martinska Ves (Službeni vjesnik, br.39/04) – http://www.glasila.hr/Glasila/SV/SV3904.pdf
Odluka o komunalnom redu (Službeni vjesnik, br.28/07) – http://www.glasila.hr/Glasila/SV/SV2807.pdf
Odluka o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Martinska Ves (Službeni vjesnik, br.22/10) – http://www.glasila.hr/Glasila/SV/SV2210.pdf
Odluka o nagradi rodiljama (Službeni vjesnik, br.10/08)- http://www.glasila.hr/Glasila/SV/SV1008.pdf
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nagradi rodiljama (Službeni vjesnik, br.20/10)- http://www.glasila.hr/Glasila/SV/SV2010.pdf
Uz zahtjev za nagradu rodilji (dostupan u Općinskoj upravi) potrebno je priložiti:
-rodni list za svu djecu
-uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete i majku
-kopiju osobne iskaznice majke
-kopiju tekućeg računa
-20 kuna biljega
Plan gospodarenja otpadom Općine Martinska Ves 2016.-2022. godine
PGO Martinska Ves
Odluku o visini naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta
ODLUKA PRIJEVOZ POKOJNIKA 2016