PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Službenik za informiranje:
Marica (Meštrić) Ilijević
Općina Martinska Ves
44201 Martinska Ves
Desna Martinska Ves 67
Tel: 044 711 350
E-mail: opcina@martinskaves.hr

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup  Informacijama
Godišnje izvješće 2022.

Otvoreni podaci
ASSET LISTA
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2021. godina
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu 
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Dokumenti
  1. Zahtjev
ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU
ZAHTJEV ZA DOPUNU INF.
ZAHTJEV NA PRISTUP INF.
2. OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA, TE O NAČINU PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA
PODNOSENJE ZAHTJEVA PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA-1
3. Imenovanje službenika
IMENOVANJE SLUŽBENIKA
4. Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.
VISINA NAKNADE

5. Upitnik za samoprocjenu
Upitnik za samoprocjenu