OBJAVLJEN JE POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTOVA NA PODRUČJU OPĆINE MARTINSKA VES U 2023. GODINI

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE:
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTOVA NA PODRUČJU OPĆINE MARTINSKA VES U 2023. GODINI

 

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 28.04.2023. (petak) DO 09.00 SATI
Više pod rubrikom OPĆINSKA UPRAVA-JAVNA NABAVA – POSTUPCI JAVNE  NABAVE 2023.