Naziv projekta:
Izvanredno održavanje kolničkog zastora NC 3 776 Mahovo – Poslovna zona Mahovo

Vrijednost investicije:
637.491,25 kn

Sufinanciranje:
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije – 300.000,00 kn
Općina Martinska Ves – 337.491,25 kn

Izvođač radova: CESTE SISAK doo
Nadzor: GRADNJA PAM-STIL doo

Opis projekta:
Cilj projekta je bolje prometno povezivanje poslovne zone sa županijskom cestom 3121. U poslovnoj zoni radi poslovni subjekt “Maxam” d.o.o. koji zapošljava cca 50 djelatnika te isti za dovoz sirovina i odvoz gotovih proizvoda koristi predmetnu pristupnu cestu. Sanacijom ceste olakšano je poslovnom subjektu koji djeluje u poslovnoj zoni redovno poslovanje, povećala se atraktivnosti poslovne zone u smislu stanja infrastrukturne što posljedično utječe na potencijalno povećanje interesa za dolazak novih gospodarskih subjekata u poslovnu zonu „Mahovo“, a time i otvaranje novih radnih mjesta.

 

Prije
Prije
Prije
Poslije
Poslije
https://www.martinskaves.hr/poslovne%20zone.htm
Kontakt osoba: Maja Šikić, dipl. oec.
Općina: Martinska Ves
Pozicija u općini: Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
E-mail: opcina@martinskaves.hr
Telefon: +385 (0) 4471150