Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je JAVNI POZIV za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”.

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti predviđena je objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ kojim će se poticati ulaganja MSP-ova usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina, prilagodbu poslovnih modela digitalnoj transformaciji, digitalni marketing, kiber otpornost i primjenu složenih digitalnih rješenja. Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) koja se prijavljuju na Poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ izabrat će  pružatelja usluge iz Kataloga pružatelja usluga koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ili drugoj odgovarajućoj platformi.

Prihvatljivi korisnici: Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP).

Prihvatljivi troškovi: 

  1. Pružatelj usluga je pravna ili fizička osoba koja ima najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme na dan podnošenja zahtjeva za upis u Katalog, registrirana je najmanje 12 mjeseci prije podnošenja prijave za upis u Katalog.
  2. Pružatelj usluga je pravna ili fizička osoba registrirana za pružanje usluge koja je predmet vaučera, sukladno NKD-u 2007. u području J 62 računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima. J 63.1 obrada podataka, usluge poslužitelja u djelatnosti povezani s njima, internetski portali. M 70.2 Savjetovanje u vezi s upravljanjem. M 73.2 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja. P 85 Obrazovanje.

Rok za predaju dokumentacije:  Do opoziva, koji će pravovremeno biti najavljen na mrežnim stranicama Ministarstva.

Kontakt odjel: Odjel za poduzetništvo, poduzetnistvo@simora.hr, 044/544-205

Link:  https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390