Potpore učenicima i studentima s područja Općine Martinska Ves za učeničku/akademsku 2023./2024. godinu

O D L U K U
o jednokratnim novčanim potporama učenicima i studentima s područja Općine Martinska Ves za učeničku/akademsku 2023./2024. godinu
Članak 1.
            Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, kriteriji, visina novčane potpore i način ostvarivanja  prava na jednokratne novčane potpore za osnovnoškolske i srednjoškolske učenike, te za studente  s područja Općine Martinska za učeničku odnosno školsku, te akademsku 2023./2024. godinu.
Članak 2.
            Sredstva za novčane potpore osiguravaju se u Proračunu Općine Martinska Ves.
            Sredstva iz stavka 1. ovoga članka usmjeravaju se na poticanje  školovanja učenika u osnovnim i srednjim školama i studiranje studenata na višim i visokim školama i fakultetima, te na  sudjelovanje u troškovima studiranja.
Pod pojmom učenik, u smislu ove Odluke podrazumijeva se redoviti učenik osnovne i srednje škole.
            Pod pojmom student, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se student koji pohađa redoviti studij.
Više u dokumentima.
Dokumenti

IZJAVA
ODLUKA O JEDNOKRATNIM NOVČANIM POTPORAMA UČENICIMA I STUDENTIMA ZA UČENIČKU-AKADEMSKU 2023-2024. GODINU
ZAHTJEV O Š 1.-4. r.
ZAHTJEV O Š 5.-8. r.
ZAHTJEV SREDNJA ŠKOLA
ZAHTJEV STUDENTI