OBAVIJEST – IZDAVANJE POTVRDA O MIRNOM POSJEDU I KORIŠTENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Pozivamo sve korisnike poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Martinska Ves, a kojima je istekao Ugovor o korištenju i nalaze se u mirnom posjedu tog zemljišta, da podnesu Zahtjev za izdavanje Potvrde o mirnom posjedu i korištenju navedenog zemljišta.

Zahtjevu će biti potrebno priložiti kopiju osobne iskaznice podnositelja Zahtjeva
(potpisnik isteklog Ugovora) te kopiju isteklog Ugovora.
Obrazac Zahtjeva i pripadajuće Izjave mogu se preuzeti sa web stranice
(u prilogu ovoj Obavijesti) ili uzeti u općinskoj upravi.
Napomena: Potvrdu će moći dobiti samo oni podnositelji Zahtjeva koji imaju podmirena sva dugovanja po isteklom Ugovoru (eventualno stanje duga provjeriti sa službenicima u općinskoj upravi prije popunjavanja obrasca Zahtjeva i Izjave).
Dokumenti:

– IZJAVA-zajednički pašnjaci
– IZJAVA-za parcele
– ZAHTJEV-parcele
– ZAHTJEV-zajednički pašnjak Črnec polje
– ZAHTJEV-zajednički pašnjak Odransko polje