Dani otvorenih vrata udruga

Dani otvorenih vrata udruge održat će se od 1. do 3. lipnja 2023.
Organiziranjem ove manifestacije već jedanaestu godinu za redom Ured za udruge želi povećati vidljivost djelovanja udruga, posebno onih koje provode programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora, te poboljšati percepciju udruga u javnosti.
Za sudjelovanje u Danima otvorenih vrata udruga udruge se prijavljuju putem web aplikacije  UdrugeInfo gdje će, uz druge najave događanja koje udruge putem aplikacije uobičajeno prijavljuju, biti vidljiva različita događanja udruga u sklopu Dana otvorenih vrata udruga.
Ove godine putem aplikacije UdrugeInfo prijavljeno je više od 180 događanja udruga diljem
Hrvatske. Otvorenje manifestacije Dani otvorenih vrata udruga 2023., započet će  u četvrtak, 01. lipnja 2023., a kako bismo povezali i ujedno obilježili Europsku godinu vještina,  tematskom konferencijom pod nazivom „Uloga i doprinos udruga za unaprjeđenje kapaciteta i razvoja vještina OCD-a  i njihovih korisnika na tržištu rada  – izazovi i prilike“
Konferencija će se održati  s početkom u 10:00 sati u Kaptol Boutique Cinema, Nova Ves 17, Zagreb. Za sve koji nam se neće moći pridružiti u Zagrebu osigurali smo praćenje putem videostreaminga zato se prijavite.
Cilj je u okviru konferencije predstaviti dosadašnju ulogu udruga i drugih organizacija
civilnoga društva u području obrazovanja (formalnog i neformalnog) i razvoja „soft skills“
kao i mogućnosti,  prilike  i izazove koje se postavljaju pred organizacije civilnoga društva za sve veće potrebe i vještine na tržištu rada.
Više informacija o prijavi na konferenciju možete pronaći na poveznici: Ured za udruge

Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge