SAZIV – 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

SAZIVAM 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Martinska Ves koja će se održati dana 31. svibnja 2023. godine (srijeda) u prostorijama Vatrogasnog doma, Desna Martinska Ves 63a,
s početkom u 18,00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED
AKTUALNI SAT
1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves
2. Prijedlog Odluke o određivanju plaće, naknada i drugih primanja dužnosnika, članova općinskog vijeća, te službenika i namještenika Općine Martinska Ves – predlagatelj — općinski načelnik – izvjestiteljica — pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku za raskid Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta
Dokument:
SAZIV 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Predsjednik
Mario Turek