SAZIV – 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

SAZIVAM 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Martinska Ves koja će se održati dana 6. rujna 2023. godine (srijeda) u prostorijama Vatrogasnog doma, Desna Martinska Ves 63a,
s početkom u 19,00 sati
Više u dokumentu: