1. POTICANJE ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA 2.  POTICANJE BILJNE PROIZVODNJE 3.  POTICANJE IZGRADNJE PLASTENIKA I STAKLENIKA 4.  POTICAJI ZA NABAVU ZASTITNIH MREZA TRAJNIH NASADA i drugo. Više u dokumentu.

NATJEČAJ za dodjelu potpora poljoprivredi

i ruralnom razvoju na području Sisačko-

moslavačke županije za razdoblje od

2016. - 2020. godine

U Martinskoj Vesi, 18. veljača 2019.

Sisačko-moslavačka županija

Javni natječaj za prijam u službu

pomoćnog radnika-skelara / Poziv na

prethodnu provjeru znanja i

sposobnosti

U Martinskoj Vesi, 11. veljača 2019.

15.   veljače   2019.   godine,   (petak)   u   08,00   sati ,   u   prostorijama Općine Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67 (Vijećnica) Više u dokumentu u nastavku…
DOKUMENT DOKUMENT

Mogućnosti financiranja iz ESI fondova

U Martinskoj Vesi, 05. veljača 2019.

rk
REGIONALNI KOORDINATOR SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
PREDMET:   Poziv   na   okrugli   stol   „Mogućnosti   financiranja   iz   ESI fondova    “    u    okviru    projekta    „Zajedno    do    sredstava    iz    ESI fondova“. Više u dokumentu…

-   prestanak   rada   IGRAONICE   s   pri   Knjižnici   i   čitaonici   Martinska Ves sa danom 01.02.2019. do daljnjega - Obavještavamo   roditelje   djece   polaznika   igraonice   pri   Knjižnici   i čitaonici   Martinska   Ves   (Desna   Martinska   Ves   69),   a   provođenje kojeg      programa      je      Općina      Martinska      Ves      ugovarala      sa Narodnom    knjižnicom    i    čitaonicom    Vlado    Gotovac    Sisak    čiji kadar   je   Izvršitelj   programa   ,   da   igraonica   prestaje   s   radom   s danom   01.02.2019.   (petak)   do   daljnjega,   dakle   zadnji   dan   rada igraonice   kada   možete   dovesti   djecu   je   31.01.2019.   (četvrtak).   Po eventualnom     iznalaženju     rješenja     problematike     nedostatka kadra      i      mogućnosti      ponovnog      rada      igraonice,      bit      ćete pravovremeno obaviješteni.

OBAVIJEST

U Martinskoj Vesi, 30. siječanj 2019.

DOKUMENT

OBAVIJEST O OBVEZI SASTAVLJANJA I

DOSTAVLJANJA FINANCIJSKIH

IZVJEŠTAJA ZA 2018.

U Martinskoj Vesi, 29. siječanj 2019.

U    skladu    sa    Zakonom    o    financiranju    političkih    aktivnosti    i izborne    promidžbe    („Narodne    novine",    broj    24/11.,    61/11., 27/13.,   48/13.   —   pročišćeni   tekst,   2/14.   Odluka   USRH,   broj   U-I- 2986/2013,   96/16.   i   70/17.,   dalje:   Zakon   o   financiranju)   obvezu dostave     i     objave     godišnjeg     financijskog     izvještaja     imaju političke      stranke      (podnosi      središnjica      političke      stranke objedinjeno,   ne   svaki   ogranak   ponaosob),   nezavisni   zastupnici i    članovi    predstavničkih    tijela    jedinica    lokalne    i    područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača.…
DOKUMENT

Inovativnim pristupom do zapošljavanja u

Sisačko-moslavačkoj županiji

U Martinskoj Vesi, 21. siječanj 2019.

Razvojna     agencija     Sisačko-moslavačke     županije     SI-MO-RA d.o.o.   poziva   Vas   na   edukaciju   u   sklopu   projekta   „Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji": Pokretanje start-upova koja    će    se    održati    29.    -    31.01.2019.    u    Sisku,    Rimska    28    u prostorijama   Razvojne   agencije   Sisačko-moslavačke   županije SI-MO-RA d.o.o. s početkom u 9:00 sati. Više u prilogu…
DOKUMENT

III.   IZMJENE   I   DOPUNE   PROSTORNOG   PLANA   UREĐENJA   OPĆINE MARTINSKA VES Detaljnije u dokumentima…

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

U Martinskoj Vesi, 10. studeni 2016.

Izvješće o  javnoj  raspravi KARTE OBAVIJEST JAVNI NATJEČAJ ODLUKA 2

1. Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves za proizvodno tehnološke cjeline

JAVNI NATJEČAJ

U Martinskoj Vesi, 03. svibanj 2016.

Pozivaju se zainteresirani u uključivanje postupka legalizacije grobnih mjesta u Boku Palanječkom i Setušu. Više u dokumentu desno…

OBAVIJEST O POKRETANJU POSTUPKA

LEGALIZACIJE GROBLJA U BOKU

PALANJEČKOM I SETUŠU

U Martinskoj Vesi, 10. studeni 2016.

III. Ciljane izmjene i dopune PPOU Općine  Martinska Ves
Smještena je na k.č. br. 6/1, 7, 18, 19/1 i 20 u k.o. Mahovo zauzima površinu od 128,9962 ha te se po prostornom planu. Više na stranici PODUZETNIČKA ZONA MAHOVO
KULTURNI CENTAR BRAĆE RADIĆ

Dana     05.     svibnja     2017.     u     Tišini     Erdedskoj     održana     je prezentacija   Idejnog   rješenja   „Most   preko   rijeke   Save   između Tišine     Kaptolske     i     Tišine     Erdedske.     Idejno     rješenje     je prezentirao   mr.sc.   Nijaz   Mujkanović      profesor   s   Građevinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu sa suradnicima. Za više o projektu klikni ovdje:

Most preko rijeke Save

između Tišine Kaptolske i Tišine Erdedske

U Martinskoj Vesi, 08. svibanj 2017.

KULTURNI CENTAR BRAĆE RADIĆ Most preko rijeke Save

Utorak ,   9.   svibnja   2017.    je   u   Trebarjevu   Desnom   u   Domu   "Stjepan   Radić" održano   predstavljanje   idejnog   projekta   “Kulturni   centar   Braće   Radić”. Vrhunski   arhitektonski   projekt   doc.art.   Ivice   Plaveca,   dipl.ing.arh.   koji   će se    izgraditi    u    Desnom    Trebarjevu.    Monumentalni    projekt    koji    svojom veličinom    dostojno    predstavlja    najveće    Hrvatske    sinove    braću    Radić. Sisačko-moslavačka   županija   u   suradnji   s   općinom   Martinska   Ves   kao nositelji   projekta   podupire   izgradnju   muzeja   kao   kulturnog   centra   koji će    istaknuti    njihovu    ulogu    i    djelovanje.    Ovakav    muzej    podići    će    i vrijednst    cijelom    naselju    te    povećati    turističku    ponudu    SMŽ    rekao    je općinski načelnik Stjepan Ivoš dipl. ing.     Više u priloženom videu.

Prezentiran mega projekt “KULTURNI

CENTAR BRAĆE RADIĆ”

U Martinskoj Vesi, 09. svibanj 2017.

FOTO GALERIJA

FOTO GALERIJA 

Sveti Nikola
PREDSTAVLJENA KNJIGA „USPOMENE“ AUTORICE MARIJE JAGATIĆ-NOSALJ
ASFALTIRANJE - DRUGI UGOVOR
KULTURNI CENTAR BRAĆE RADIĆ
POTPISAN UGOVOR O SUFINANCIRANJU RADOVA NA IZVANREDNOM ODRŽAVANJU CESTA NA PODRUČJU OPĆINE
OPĆINA MARTINSKA VES IZ ZRAKA

VIDEO

TJEDAN SA MARTINČICAMA
BOŽIĆNA ČESTITKA IZ MARTINSKE VESI
OPĆINA MARTINSKA VES
PRIZNANJE MARTINČICAMA - 2017.
PRVO TESTIRANJE MLADOG VINA
DOKUMENT