JAVNI NATJEČAJ - za prijam u službu na

radno mjesto „KOMUNALNI REDAR-

POLJOPRIVREDNI REDAR“

U Martinskoj Vesi, 14. kolovoz 2019.

u Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves

(1 izvršitelj-m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni

probni rad u trajanju od 3 mjeseca

Uvjeti i dokumentacija potrebni za prijavu na navedeni natječaj, kao i detalji vezani uz natječaj nalaze se u priloženom tekstu Javnog natječaja pod rubrikom OPĆINSKA UPRAVA-JAVNI NATJEČAJI I POZIVI, od čega izdvajamo; Na web-stranici Općine Martinska Ves: www.martinskaves.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru. Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Martinska Ves, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Općina Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67 ,442201 Martinska Ves, s naznakom: »Za javni natječaj komunalni redar- poljoprivredni redar«. Javi natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 77/2019 od 14.08.2019. OPĆINA MARTINSKA VES

Dobra vijest za učenike i studente s

područja Općine Martinska Ves

U Martinskoj Vesi, 07. kolovoz 2019.

Odluka o jednokratnim novčanim potporama učenicima i studentima s područja Općine Martinska Ves za učeničku/akademsku 2019./2020. godinu
Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, kriteriji, visina novčane potpore i način ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu potporu za osnovnoškolske učenike s područja Općine Martinska za maturalno putovanje u 2019. godini.

Maturalno putovanje u 2019. godini

Jednokratne novčane potpore u 2019. godini

Obavještavamo zainteresirane roditelje djece polaznika igraonice pri Knjižnici i čitaonici Martinska Ves (Desna Martinska Ves 69), da provođenje programa igraonice koji Općina Martinska Ves ugovara sa Narodnom knjižnicom i čitaonicom Vlado Gotovac Sisak ponovno počinje sa danom: 01.08.2019. godine (četvrak) i odvijat će se radnim danom (pon-pet) u vremenu od 08-12 sati. Program IGRAONICE će voditi gđa Ružica Silaj. Više u dokumentu PROČELNICA Maja Šikić, dipl. oec.

OBAVIJEST - početak rada IGRAONICE s pri

Knjižnici i čitaonici Martinska Ves sa danom

01.08.2019.

U Martinskoj Vesi, 26. srpanj 2019.

Praćenje situacije po pitanju širenja

afričke svinjske kuge

U Martinskoj Vesi, 30. svibanj 2019.

Ministarstvo poljoprivrede - Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane (UVSH), kao nadležno tijelo za zdravlje životinja u Republici Hrvatskoj (RH), prati situaciju po pitanju širenja afričke svinjske kuge (ASK) na području Europske unije (EU) te aktivno sudjeluje u svim aktivnostima koje provodi Europska komisija (EK) kako bi se posljedice širenja ASK svele na najmanju moguću mjeru. ASK nije potvrđena u RH, ali je rizik od pojave vrlo visok te je UVSH poduzela cijeli niz aktivnosti i donijela preventivne mjere u svrhu sprječavanja unosa i ranog otkrivanja virusa ASK.

RASPORED ODVOZA

KORISNOG OTPADA

Gospodarenje otpadom Sisak

JAVNI NATJEČAJ

za zakup poljoprivrednog zemljišta u

vlasništvu Općine Martinska Ves na području

Općine Martinska Ves

U Martinskoj Vesi, 07. svibanj 2019.

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves, više Katastarskih čestica. Više u prilogu

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA

PREDMET NABAVE:

U Martinskoj Vesi, 30. travanj 2019.

Radova na investicijskom održavanju poljskih putova na području Općine Martinska Ves u 2019. godini ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 08.05.2019. DO 9.00 SATI Više u priloženom dokumentu i pod rubrikom OPĆINSKA UPRAVA-JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA- JEDNOSTAVNA NABAVA 2019-POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE

FOTO GALERIJA

PREDSTAVLJENA KNJIGA „USPOMENE“ AUTORICE MARIJE JAGATIĆ-NOSALJ
ASFALTIRANJE - DRUGI UGOVOR
POTPISAN UGOVOR O SUFINANCIRANJU RADOVA NA IZVANREDNOM ODRŽAVANJU CESTA NA PODRUČJU OPĆINE
OPĆINA MARTINSKA VES IZ ZRAKA

VIDEO

TJEDAN SA MARTINČICAMA
BOŽIĆNA ČESTITKA IZ MARTINSKE VESI
OPĆINA MARTINSKA VES
PRIZNANJE MARTINČICAMA - 2017.
PRVO TESTIRANJE MLADOG VINA

Pokrenuto e-savjetovanje za Poziv na dostavu

projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih

proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti

istraživanja i razvoja - faza II“

U Martinskoj Vesi, 17. lipanj 2019.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II““, u kojem je moguće sudjelovati do 15. srpnja 2019. putem poveznice: savjetovanje. Više u priloženom dokumentu
POZIV

KNJIŽNICA I ČITAONICA MARTINSKA VES

- LJETNO RADNO VRIJEME

U Martinskoj Vesi, 26. lipanj 2019.

KNJIžNICA I ČITAONICA MARTINSKA VES OBAVIJE S T LJETNO RADNO VRIJEME MJESEC SRPANJ PRVA SUBOTA U MJESECU PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK 8:00 — 15:00 UTORAK, ČETVRTAK 10:00 — 17:00 SUBOTA OD 8:00 — 13:00 (Radno vrijeme za ostale tjedne u mjesecu SRPNJU u kojima subota nije radna) PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK 8:00 — 16:00 UTORAK, ČETVRTAK 10:00 — 18:00