OBAVIJEST

III.     IZMJENE     I     DOPUNE     PROSTORNOG     PLANA     UREĐENJA     OPĆINE MARTINSKA VES Detaljnije u dokumentima…

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

U Martinskoj Vesi, 10. studeni 2016.

Izvješće o  javnoj  raspravi JAVNI NATJEČAJ ODLUKA 2

1. Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves za proizvodno tehnološke cjeline

JAVNI NATJEČAJ

U Martinskoj Vesi, 03. svibanj 2016.

Pozivaju se zainteresirani u uključivanje postupka legalizacije grobnih mjesta u Boku Palanječkom i Setušu. Više u dokumentu desno…

OBAVIJEST O POKRETANJU POSTUPKA

LEGALIZACIJE GROBLJA U BOKU

PALANJEČKOM I SETUŠU

U Martinskoj Vesi, 10. studeni 2016.

III. Ciljane izmjene i dopune PPOU Općine  Martinska Ves

RADNO VRIJEME SKELA

SKELE U SASTAVU OPĆINE MARTINSKA VES

RADNO VRIJEME SKELA: MARTINSKA VES Desni Dubrovčak - Lijevi Dubrovčak
RADNO VRIJEME SKELA: TIŠINA Tišina Kaptolska - Tišina Erdutska
OVLAŠTENI  KONCESIONAR ZA DIMNJAČARSKE USLUGE: MIVEGRA D.O.O. Predavčeva 12, 10 310 Ivanić Grad Direktor: g. Mario  Iveković, mob: 098/323-622. Dimnjačar: g.Ivan Štimac, mob: 091/256 6332 www.mivegra.hr   e-mail: info@mivegra.hr
POTPISAN UGOVOR O SUFINANCIRANJU RADOVA NA IZVANREDNOM ODRŽAVANJU CESTA NA PODRUČJU OPĆINE
OPĆINA MARTINSKA VES IZ ZRAKA

Općina      Martinska      Ves      započinje      s      postupkom      evidentiranja nerazvrstane   ceste   duljine   cca   1900   m   koja   se   nalazi      na   k.č.br.   614   u     k.o. Tišina Erdedska. Ovim    putem    se    obavještava    nositelje    prava    na    nekretninama    koje neposredno        graniče    s    navedenom    česticom    o    započinjanju    i    tijeku postupka evidentiranja navedene ceste.

JAVNI POZIV 

U Martinskoj Vesi, 21. prosinac 2016.

Programski/ska asistent/ica (nepuno radno vrijeme, 60% radnog vremena) Rad na projektu „Aktivni mladi za lokalni razvoj“, financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Mjesto rada: Martinska Ves

Udruga Agencija lokalne demokracije Sisak

raspisuje natječaj za slijedeće radno mjesto 

U Martinskoj Vesi, 16. siječanj 2017.

JAVNI POZIV

VIDEO 

TJEDAN SA MARTINČICAMA
BOŽIĆNA ČESTITKA IZ MARTINSKE VESI
OPĆINA MARTINSKA VES
KARTE
NATJEČAJ

Općina     Martinska     Ves     započinje     s     postupkom evidentiranja   nerazvrstane   ceste   duljine   cca   1900   m koja se nalazi  na k.č.br. 614 u  k.o. Tišina Erdedska. Ovim     putem     se     obavještava     nositelje     prava     na nekretninama       koje       neposredno              graniče       s navedenom   česticom   o   započinjanju   i   tijeku   postupka evidentiranja navedene ceste.

JAVNI POZIV 

U Martinskoj Vesi, 21. prosinac

2016.

Programski/ska asistent/ica (nepuno radno vrijeme, 60% radnog vremena) Rad na projektu „Aktivni mladi za lokalni razvoj“,  financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Mjesto rada: Martinska Ves

Udruga Agencija lokalne

demokracije Sisak raspisuje

natječaj za slijedeće radno

mjesto 

U Martinskoj Vesi, 16. siječanj 2017.

RADNO VRIJEME

SKELA

SKELE U SASTAVU OPĆINE

MARTINSKA VES

RADNO VRIJEME SKELA: MARTINSKA VES Desni Dubrovčak - Lijevi Dubrovčak
RADNO VRIJEME SKELA: TIŠINA Tišina Kaptolska - Tišina Erdutska
OVLAŠTENI  KONCESIONAR ZA DIMNJAČARSKE USLUGE: MIVEGRA D.O.O. Predavčeva 12, 10 310 Ivanić Grad Direktor: g. Mario  Iveković, mob: 098/323-622. Dimnjačar: g.Ivan Štimac, mob: 091/256 6332 www.mivegra.hr   e-mail: info@mivegra.hr
E-mail: opcina-martinska-ves@sk.htnet.hr
  Žiro - račun: Kod OTP banke d.d. IBAN: HR9824070001825900002 Poziv na broj za pravne osobe:  - vaš MB Poziv na broj za fizičke osobe:  - vaš JMBG Matični broj: 2546256 OIB: 29047990576 Načelnik: nacelnik@martinskaves.hr Jedinstvenu upravni odjel: opcina-martinska-ves@sk.htnet.hr
OPĆINSKI NAČELNIK: Stjepan Ivoš dipl. ing, tel 044/711-350,   nacelnik@martinskaves.hr    PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA,  Maja Šikić, dipl.oec. tel 044 711-351  procelnica@martinskaves.hr ADMINISTRATIVNI TAJNIK , Marica Ilijević, tel. 044 711 350  administracija@martinskaves.hr   STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE,  Renata Fetić tel. 044 711-201 financije@martinskaves.hr    
NATJEČAJ